protokół Nr XXXV/17 z XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian