protokół Nr XXXVI/17 z XXXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 września 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian