protokół Nr XXXVII/17 z XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 października 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian