Uzdrowisko Ciechocinek S.A. (dawniej: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.)

Adres:
ul. Kościuszki 10
87-720 Ciechocinek

NIP: 891-000-30-34
KRS: 0000062945
strona www:  www.uzdrowiskociechocinek.pl
strona BIP:  www.bip.pucsa.cil.pl 

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości części stałej wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian