Przymus bezpośredni

Przymus bezpośredni
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. z 2018r., poz. 1878) lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
do wykonywania zadań, o których mowa w art.18 ust. 3 i ust 10 pkt 2 oraz w art. 46 ust. 2c cytowanej ustawy, jest Pan prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz.

Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

Gabinet Lekarski Psychiatria i Psychoterapia
prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz

ks. I. Skorupki 2

85-156 Bydgoszcz

tel./fax. 52 340 53 92, tel. 500 305 485

centrum[at]araszkiewicz[dot]com[dot]pl

Nr PWZ: 7008694

 

Jednocześnie Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. z 2018r., poz. 1878) zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa
w art. 29 ust. 1, należy do marszałka województwa.

Wszelkie informacje zawierające dane osobowe powinny być dołączone do korespondencji w dodatkowej kopercie (jedna koperta w drugiej).

Osobą do kontaktu w tej sprawie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest pracownik Departamentu Zdrowia, Pani Magdalena Abramczyk, tel. 56 621 25 88

Informacje

Rejestr zmian