Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
uchwała Nr 38/1734/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 13:59 18-10-2019 Akty prawne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 64a/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu dla dziennikarzy i blogerów pn. „Lubię tu być… na zielonym!” 13:26 18-10-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 37/1699/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Nr naboru LGD 3/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18) 13:12 18-10-2019 Akty prawne Szczegóły
Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami 12:56 18-10-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
uchwała Nr 38/1733/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej 12:56 18-10-2019 Akty prawne Szczegóły
Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 12:55 18-10-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) 12:53 18-10-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Prowadzenie i udostępnianie rejestru wojewódzkich instytucji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 12:52 18-10-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12:51 18-10-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
uchwała Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 12:47 18-10-2019 Akty prawne Szczegóły
WZP.272.44.2019 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu 12:38 18-10-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu dla dziennikarzy i blogerów pn. „Lubię tu być… na zielonym!” 12:21 18-10-2019 Akty prawne Szczegóły
Karta informacyjna 774/2019 12:15 18-10-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 767/2019 12:09 18-10-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 766/2019 12:04 18-10-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Wykonanie weryfikacji mającej na celu wskazanie terenów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w oparciu o obowiązującą uchwałę nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. 11:42 18-10-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 762/2019 09:25 18-10-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
WZP.272.60.2019 Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” 09:24 18-10-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Karta informacyjna 761/2019 09:22 18-10-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 768/2019 09:18 18-10-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
« 1 2 3 1 005 1 006 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>