Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
uchwała Nr 22/1057/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 08:27 02-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 16/765/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 08:16 02-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 11/430/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 08:05 02-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 9/334/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 14:14 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
WZP.272.34.2020 Usługa wyżywienia uczestników 12 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacji i świadczenia usług cateringowych podczas 12 trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini-kolonii) – pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne”, zorganizowanych na terenach parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”, z podziałem na 7 części 14:06 01-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
uchwała Nr 23/1013/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 7 części 14:04 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – rozstrzygnięcie 14:01 01-07-2020 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 23/1012/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19 13:53 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1011/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działań na 2020 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za I kw. 2020 r. 13:43 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 49/2292/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 13:22 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1010/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 13:21 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1009/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 13:11 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1008/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 runda II 13:04 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1007/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 12/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) 12:58 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1006/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 12:52 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 42/1665/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 12:47 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 12:41 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1004/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nabór Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-368/19 12:34 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1003/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 12:21 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1002/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-388/20) 12:14 01-07-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 1 147 1 148 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>