Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
WZP.272.44.2019 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu 10:40 23-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Karta informacyjna 577/2019 10:26 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 576/2019 10:22 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 568/2019 10:19 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 558/2019 10:16 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 574/2019 10:12 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 578/2019 10:07 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. 09:55 23-08-2019 Artykuł Szczegóły
Decyzja nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. 09:54 23-08-2019 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 575/2019 09:36 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 539/2019 09:33 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 540/2019 09:30 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 538/2019 09:27 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 522/2019 09:23 23-08-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Decyzja nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku o powołaniu na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych 07:24 23-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na usługę transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. 15:03 22-08-2019 Artykuł Szczegóły
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Świeciu 14:05 22-08-2019 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe 11:59 22-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
WZP.272.52.2019 Dostawa materiałów promocyjnych dla trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 11:51 22-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
WZP.272.55.2019 Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na części 11:32 22-08-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 3 970 971 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>