Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN (15 kV) oraz słupa SN na dz. nr: 3354, 3355/2, 3356, 3373, obręb Brodnica-Miasto przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy. 06:21 28-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami i instalacjami, służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi GSMR („ORD353-137510-XXX-01”), na linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschód na dz. nr: 108, 112, 123, 125, obręb 0018 w Toruniu. 06:16 28-03-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11000 litrów, dla zadania pn.: „Budowa kompleksu Polikliniki na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy” na dz. nr 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. 06:12 28-03-2020 Artykuł Szczegóły
interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.18.2019 13:40 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie udzielenia pomocy Regionalnemu Szpitalowi im. W. Biegańskiego w Grudziądzu w związku z przekształceniem placówki w jednoimienny szpital zakaźny i zwiększeniem zakresu jego oddziaływania na całe województwo – KS-S.0003.6.2020 12:05 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 183/2020 10:24 27-03-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 181/2020 10:21 27-03-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Oświadczenie majątkowe 09:34 27-03-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe 09:27 27-03-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oświadczenie majątkowe 09:20 27-03-2020 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Oferta z dnia 6 marca 2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym Oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” 09:17 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Oferta z dnia 22 marca 2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu 08:29 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Oferta na zadanie: Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w regionie 14:51 26-03-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020 14:22 26-03-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 20/2020 14:09 26-03-2020 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 10/390/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu 10:40 26-03-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 10/389/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19 10:35 26-03-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 10/388/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” LGD: 1/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19) 10:31 26-03-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 10/387/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10:25 26-03-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 10/386/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!” 10:21 26-03-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 1 088 1 089 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>