Rozstrzygnięcie konkursu Nr 23/2021

uchwałą Nr 24/976/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”

Wszelkich informacji udziela

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel.56 62 12 528

e-mail:a[dot]huzakowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian