Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z następujących części:

  • Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  • Łącznego bilansu
  • Łącznego rachunku zysków i strat
  • Łącznego zestawienia zmian funduszu
  • Informacji dodatkowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian