Sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe Urzędu Marszałkowskiego składa się z następujących części:

  • Bilansu
  • Rachunku zysków i strat
  • Zestawienia zmian funduszu
  • Informacji dodatkowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian