Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

DO POBRANIA:
Uchwała Zarządu Nr 39/1893/18
Uzasadnienie
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
Zestawienie uwag i wniosków

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian