Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2016   – przyjęte uchwałą Nr 10/383/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian