Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2019 – przyjęte uchwałą Nr 9/357/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian