Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2015 – przyjęte uchwałą Nr 18/577/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2016 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian