Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2017 rok składa się z trzech części tj.:

– Sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

– Sprawozdania z wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian