stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego stanowisko
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego nie dotyczy
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • Podstawa prawna wydania nie dotyczy
  • Grupa aktów prawnych Stanowiska Sejmiku
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian