Stypendia Sportowe za osiągnięte wyniki w 2016 roku

Stypendia 2016

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Nr XLIII/715/13 z dnia 18 listopada 2013 r. (z późń. zm.) dnia 20 grudnia 2016 r. mija termin składania wniosków stypendialnych dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2016.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem stanowiącym załącznik do powyższej informacji.

Wnioski należy składać w papierowej teczce typu „wczep”, w kopercie mogą znajdować się tylko wnioski na stypendium sportowe.

Zabrania się składania wniosków stypendialnych z wnioskami na nagrody lub rocznym rozliczeniem stypendialnym.

Kopertę prosimy zaadresować na:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plac Teatralny 2

87 – 100 Toruń

Na kopercie prosimy o dopisanie: „Wnioski Stypendialne – Sport”

Osoba odpowiedzialna za Nabór Wniosków: Michał Rutkowski – 883 353 688.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian