Stypendia Sportowe !!!

Przypominamy, że dnia 20 grudnia 2016 r. upływa termin składania wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski na stypendia sportowe muszą być złożone na odpowiednim formularzu, który jest dostępny w zakładce sport –> stypendia.

Wnioski nie mogą być składanie wraz ze sprawozdaniem za rok bieżący. 

Wszelki informacje dostępne pod numerem 883 353 688 – Michał Rutkowski

Informacje

Rejestr zmian