Stypendyści 2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 6/229/21 z dnia                18 lutego 2021 r.  przyznał stypendia sportowe.

Wykaz osób, którym przyznano stypendia znajduje się w załączniku do uchwały.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian