Szacowanie oferty cenowej na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do podania oferty cenowej na opracowanie Koncepcji strategii komunikacji dla Szlaku Piastowskiego  współfinansowanego ze środków projektu CULT-CREATE (Interreg Europa). Koncepcja będzie elementem planu działania na rzecz rozwoju współpracy sieciowej w ramach Szlaku Piastowskiego.

Ofertę cenową wraz z podaniem liczby dni roboczych niezbędnych do realizacji zlecenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl  do dnia  30.09.2019 r.  Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zlecenia można przesyłać na adres a[dot]komorowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian