Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do podania oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej/ Transnational strategy on evaluation of cultural heritage and potentials of historical parks in Central Europe, w ramach projektu HICAPS współfinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa.

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: r[dot]modrzewski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl  do dnia  30.09.2019 r.  Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zlecenia można przesyłać na adres  r[dot]modrzewski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian