Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Organizacja wydarzeń promocyjnych (rajdy i konferencja), dot. turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim

Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Organizacja wydarzeń promocyjnych (rajdy i konferencja), dot. turystyki rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zawarcia umowy.

Zapytanie o szacunek nie jest równoznaczne z wyborem Wykonawcy, a służy jedynie do oszacowania wartości zamówienia.

Szacowaną kwotę brutto i netto proszę przesłać na adres r[dot]modrzewski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl do dnia 19 marca 2020 roku do godz. 12.00.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian