Szacowanie wartości zamówienia na organizację działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin Grantobiorców, realizowanych w ramach projektu pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Szacowanie wartości zamówienia na organizację działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin Grantobiorców realizowanych w ramach projektu pn. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020″.

 Zamawiający wymaga, aby oszacowanie przedmiotu zamówienia, stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego było dokonane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1129).

Zamawiający prosi o podanie informacji – szacowanej wartości zamówienia (kwota brutto, netto i stawka podatku VAT) do dnia 12.07.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: k[dot]zuchowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl z dopiskiem: Szacowanie wartości zamówienia na organizację działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin Grantobiorców, realizowanych w ramach projektu pn. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020″.

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest równoznaczne z wyborem Wykonawcy, a służy jedynie do szacowania wartości zamówienia.

Departament środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania przedmiotowego zamówienia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian