Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Wprowadzenie całkowitego lub częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zobowiązanie użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb oraz uprawnionego do rybactwa do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków w celach ochrony i umożliwienia rybom odbycia naturalnego tarła Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zwolnienie od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika za czasowo nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Znoszenie obrębów ochronnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ustanawianie obrębów ochronnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Znoszenie obrębów hodowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ustanawianie obrębów hodowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zaświadczenie o wyniku dokonanej oceny z wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej bądź zaświadczenie o braku takiej oceny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Rybactwo Śródlądowe Szczegóły
« »