Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 23/1013/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1013/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 7 części Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1012/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1012/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-302/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1011/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1011/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działań na 2020 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za I kw. 2020 r. Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1010/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1010/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1009/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1009/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1008/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1008/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-284/19 runda II Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1007/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1007/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 12/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-344/19) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1006/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1006/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1005/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1004/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1004/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nabór Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-368/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1003/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1003/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1002/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1002/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-388/20) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1001/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1001/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1000/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/1000/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/999/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/999/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Stworzenie Wirtualnej Galerii Wystawienniczej dla twórców sztuk wizualnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/998/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/998/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Nagranie materiału muzycznego i premiera teatralna rock opery „Ona” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/997/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/997/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Orkiestra Dęta – Reszta Świata Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/996/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/996/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/995/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/995/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/994/20 17.06.2020 Obowiązujący uchwała Nr 23/994/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
« 1 2 3 691 692 »