Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 27/1138/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1138/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1137/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1137/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1136/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1136/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1135/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1135/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1134/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1134/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1214/21 22.07.2021 Obowiązujący uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1133/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1133/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1132/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1132/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1131/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1131/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1130/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1130/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1129/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1129/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1128/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1128/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1127/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1127/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1118/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1118/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-179/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1117/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1117/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 runda II Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1116/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1116/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1115/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1115/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1114/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwala Nr 27/1114/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez LGD „Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” Nr naboru LGD 1/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1113/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1113/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nabór w trybie pozakonkursowym, wezwanie Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-93P/21 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 27/1112/21 14.07.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 27/1112/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-399/20 Szczegóły
« 1 2 3 831 832 »