Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 10/390/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/390/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/389/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/389/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/388/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/388/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” LGD: 1/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/387/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/387/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/386/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/386/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/385/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/385/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/384/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/384/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/383/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/383/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/382/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/382/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/381/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/381/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/379/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/379/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/378/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/378/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji konkursu „Wieś na weekend’2020” na realizację imprez plenerowych na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/377/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/377/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 10/376/20 18.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 10/376/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 9/375/20 11.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 9/375/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 9/368/20 11.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 9/368/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 9/367/20 11.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 9/367/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu działań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 9/366/20 11.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 9/366/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu działań na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 9/365/20 11.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 9/365/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 9/364/20 11.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 9/364/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 3 656 657 »