Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Marszałka Województwa 41/2021 13.05.2021 Obowiązujący Zarządzenie Nr 41/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia czynności kontrolnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/671/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/671/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Chełmża wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/670/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/670/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/669/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/669/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/668/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/668/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2021 zadań realizowanych przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/667/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/667/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/666/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/666/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/665/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/665/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/664/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/664/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/663/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/663/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/662/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/662/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/661/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/661/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-179/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/660/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/660/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: Ekonomia społeczna i aktywna integracja, Rynek pracy oraz Edukacja Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/659/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/659/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/658/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/658/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/657/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/657/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/656/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/656/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego, pn. Przygotowanie i prezentacja spektaklu kulturalno-edukacyjnego dla dzieci pt. „Mówią na mnie Covid” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/655/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/655/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Conrad Steinbrecht (1849-1923) i jego krąg: unikatowa inwentaryzacja rysunkowa zamków z województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/654/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/654/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Bilbordy Galerii Rusz – artyści opowiadają o epidemii Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/653/21 05.05.2021 Obowiązujący uchwała Nr 17/653/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
« 1 2 3 805 806 »