Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Marszałka Województwa 3/2020 16.01.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 3/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 2/2020 15.01.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 2/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/11/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/8/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/8/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 2/10/20 15.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/7/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/7/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/6/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/6/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/5/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/5/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/4/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/4/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/3/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/3/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Pruszcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/2/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/2/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej na dz. nr 20/2 w Wojnowie, gmina Sicienko Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 1/1/20 08.01.2020 Obowiązujący uchwała Nr 1/1/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenia w Smolnikach Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2379/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2379/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2378/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2378/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2356/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2356/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: imprezy kulturalne – edycja 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2377/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2377/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2376/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2376/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2375/19 30.12.2020 Obowiązujący uchwała Nr 50/2375/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2374/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2374/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 50/2373/19 30.12.2019 Obowiązujący uchwała Nr 50/2373/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/18 Szczegóły
« 1 2 3 634 635 »