Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 23/1013/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1013/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1012/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1012/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1011/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1011/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1010/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1010/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1009/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1009/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1008/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1008/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1007/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1007/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 47/2019 25.06.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 47/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Kontroli Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa VIII/129/19 24.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa VIII/128/19 24.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa VIII/127/19 24.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
uchwały Sejmiku Województwa VIII/126/19 24.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1006/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1006/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1005/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1005/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1004/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1004/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1003/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1003/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1002/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1002/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1001/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1001/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1000/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/1000/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/999/19 12.06.2019 Obowiązujący uchwała Nr 23/999/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 555 556 »