Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
25.06.2019 05.07.2019 DO SPRAW OBSŁUGI MULTIMEDIALNEJ W BIURZE ORGANIZACJI WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH Szczegóły
24.06.2019 04.07.2019 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR Szczegóły
24.06.2019 04.07.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
21.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW RAPORTOWANIA I ANALIZ W BIURZE RAPORTOWANIA I ANALIZ Szczegóły
21.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS Szczegóły
21.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR Szczegóły
19.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR Szczegóły
19.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU Szczegóły
11.06.2019 21.06.2019 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW Szczegóły
05.06.2019 17.06.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA DOTACJI W DEPARTAMENCIE KULTURY I EDUKACJI Szczegóły
04.06.2019 17.06.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Szczegóły
24.05.2019 03.06.2019 DO SPRAW PROMOCJI RPO Szczegóły
22.05.2019 11.06.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
15.05.2019 27.05.2019 Samodzielny referent Szczegóły
13.05.2019 27.05.2019 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
08.05.2019 20.05.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Szczegóły
08.05.2019 20.05.2019 DO SPRAW CERTYFIKACJI W WYDZIALE CERTYFIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Szczegóły
08.05.2019 20.05.2019 DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU Z ZAKRESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO Szczegóły
07.05.2019 17.05.2019 DO SPRAW OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ i ZAOPATRZENIA URZĘDU Szczegóły
07.05.2019 17.05.2019 DO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
« 1 2 3 4 15 16 17 »