Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
25.03.2020 14.04.2020 Zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
13.03.2020 23.03.2020 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW Szczegóły
13.03.2020 23.03.2020 STANOWISKO PRACY W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO Szczegóły
13.03.2020 23.03.2020 DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW Szczegóły
13.03.2020 23.03.2020 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ Szczegóły
03.03.2020 13.03.2020 NACZELNIK WYDZIAŁU W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
17.02.2020 27.02.2020 DO SPRAW PŁAC W DEPARTAMENCIE FINANSÓW Szczegóły
17.02.2020 27.02.2020 DO SPRAW OBSŁUGI FINANSOWEJ W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Szczegóły
14.02.2020 24.02.2020 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV Szczegóły
07.02.2020 17.02.2020 DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Szczegóły
07.02.2020 17.02.2020 DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I POMOCY TECHNICZNEJ Szczegóły
06.02.2020 20.02.2020 Główny Księgowy Szczegóły
05.02.2020 17.02.2020 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
05.02.2020 17.02.2020 DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczegóły
28.01.2020 07.02.2020 DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFRR Szczegóły
24.01.2020 07.02.2020 DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
24.01.2020 03.02.2020 DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
13.01.2020 28.01.2020 Główny Księgowy Szczegóły
10.01.2020 30.01.2020 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
07.01.2020 17.01.2020 DO SPRAW POLITYKI TERYTORIALNEJ I REWITALIZACJI Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »