Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
13.01.2020 28.01.2020 Główny Księgowy Szczegóły
10.01.2020 30.01.2020 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
07.01.2020 17.01.2020 DO SPRAW POLITYKI TERYTORIALNEJ I REWITALIZACJI Szczegóły
17.12.2019 27.12.2019 DO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
16.12.2019 27.12.2019 WOLNE STANOWISKO DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH Szczegóły
12.12.2019 23.12.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH WE WŁOCŁAWKU Szczegóły
05.12.2019 16.12.2019 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Szczegóły
29.11.2019 09.12.2019 DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
25.11.2019 06.12.2019 starszy intendent Szczegóły
22.11.2019 02.12.2019 DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI Szczegóły
22.11.2019 02.12.2019 DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NAKŁADANIE KAR W TYM ZAKRESIE W BIURZE OCHRONY PRZYRODY Szczegóły
22.11.2019 02.12.2019 DO SPRAW OCHRONY POWIETRZA Szczegóły
20.11.2019 02.12.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR Szczegóły
07.11.2019 27.11.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
05.11.2019 18.11.2019 DO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI Szczegóły
05.11.2019 18.11.2019 DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 DO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI Szczegóły
29.10.2019 08.11.2019 Przełożona Pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
28.10.2019 07.11.2019 DO SPRAW KOORDYNACJI I WDRAŻANIA EFS Szczegóły
« 1 2 3 4 »