Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – składowania odpadów oraz termicznego przekształcania odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie pozwolenia zintegrowanego. Departament Środowiska Szczegóły
Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Departament Transportu Szczegóły
Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej komunikacji w krajowym transporcie drogowym Departament Transportu Szczegóły
Sprzedaż akcji lub udziałów w spółkach, w których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest wspólnikiem Departament Organizacyjny, Wydział Nadzoru Właścicielskiego Szczegóły
Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne Departament Transportu Szczegóły
Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminów państwowych na prawo jazdy, przeprowadzanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »