Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.12.2019 Decyzja Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
10.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 26/21, obręb 130 w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Szczegóły
02.12.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 144, obręb 0051 przy ulicy Widok w Bydgoszczy Szczegóły
29.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 1, obręb 0032 przy ulicy Spacerowej, nr 114/3, obręb 0047 przy ulicy Pijarów, nr 27/2, obręb 0065 przy ulicy Nakielskiej oraz nr 7/2, 8/2, obręb 0005 przy ulicy Łochowskiej w Bydgoszczy Szczegóły
10.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 79/1, obręb 82 przy ulicy Kącik w Bydgoszczy Szczegóły
16.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 31/8, obręb 0174 przy ulicy Czerkaskiej 23 w Bydgoszczy Szczegóły
16.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 37, obręb 094 w Grudziądzu (ul. Chopina). Szczegóły
17.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 89/3, obręb 141 w Grudziądzu (ul. Droga Olchowa). Szczegóły
0.22.2191 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 1/133, obręb 013 w Grudziądzu (ul. Mieszka I). Szczegóły
18.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki 4/5 KM 80 przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku Szczegóły
02.12.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku, działka nr 4/5, KM 80 Szczegóły
12.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2016 r., znak: ŚG-III.7120.3.95.2016 zmienioną decyzją z dnia 22 marca 2019 r., znak: ŚG-III.7120.5.12.2019, zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 43, KM 47 Szczegóły
18.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 35/9, Włocławek KM 107 Szczegóły
26.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości we Włocławku, działka nr 35/9, Włocławek KM 107 Szczegóły
16.12.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109 Szczegóły
13.12.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy Alei Chopina 3/5 we Włocławku, działka nr 1/2, KM 109 Szczegóły
17.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Dziewińskiej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 42/37, KM 75 Szczegóły
22.11.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Dziewińskiej 11 we Włocławku, działka nr 42/37, KM 75 Szczegóły
17.12.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 42, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 11/39, KM 33 Szczegóły
04.12.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wienieckiej 42 we Włocławku, działka nr 11/39, KM 33 Szczegóły
« 1 2 3 4 219 220 221 »