Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Toruńskiej 77/83 we Włocławku, działka nr 65/4 Włocławek KM 31 Szczegóły
21.04.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Komunalnej 4, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 8/2 Włocławek KM 108 Szczegóły
02.04.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Żurawiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 8/30 Włocławek KM 68 Szczegóły
26.04.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 127, obręb 45 i nr 294/1, obręb 53 w Toruniu Szczegóły
16.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 76/2, 95, 80/3, 99, 101, obręb 2, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu Szczegóły
29.04.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Osadniczej (dz. nr 64 obręb 69) w Toruniu Szczegóły
29.04.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
14.04.2021 Decyzja Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/34/06/07 ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji trinitrotoluenu i dinitrotoluenu (DNT/TNT) wraz z podczyszczalnią ścieków oraz denitracji kwasów oraz do produkcji: pentrytu, oktogenu, heksogenu i nitrotriazolonu (PETN/HMX/RDX/NTO). Szczegóły
15.03.2021 Decyzja Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie SOLBET Sp. z o. o. – Zakład Mechaniczny przy ulicy Toruńskiej 61, 86-050 Solec Kujawski. Szczegóły
14.12.2020 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.16.2020, udzielająca Pani Danucie Kwaśniewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Żwirownia” Danuta Kwaśniewska, Nowy Dwór 7, 87-410 Kowalewo-Pomorskie zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego na skutek eksploatacji złóż kruszywa naturalnego NOWY DWÓR V, NOWY DWÓR VA, NOWY DWÓR VB, NOWY DWÓR VC, na działce o numerze ewidencyjnym 112/2, w m. Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegóły
26.04.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 326/4, obręb 4 i nr 320, obręb 48, przy ul. Kościuszki w Toruniu Szczegóły
26.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 104/8 obręb 50, przy ul. Czereśniowej 12/18 w Toruniu Szczegóły
20.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 139/5 obręb 74, przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Toruniu Szczegóły
29.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach nr 21, 24/3, 25/1, 25/4, 26/3 obręb 59 w Toruniu Szczegóły
19.04.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Szosa Bydgoska (dz. nr 101/6 obręb 23) w Toruniu Szczegóły
03.03.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Fałata (dz. nr 3 obręb 8) w Toruniu Szczegóły
07.04.2021 Decyzja Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., znak: WSiR-III-JK/6618/05/07 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.53.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Małe Pułkowo, gmina Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski Szczegóły
06.04.2021 Zgłoszenie Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych (oleju napędowego – ON) zlokalizowanej na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy. Szczegóły
06.02.2019 Wniosek Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/2/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej w miejscowości Wiktoryn, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski Szczegóły
05.03.2021 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/6/09 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.82.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu - fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Szczegóły
« 1 2 3 4 279 280 281 »