Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
24.06.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Lisek, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1/14,1/16,1/18, 1/30 oraz 1/32 Włocławek KM40 Szczegóły
05.02.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 60/6 obręb 0079 przy ulicy Jasnej w Bydgoszczy Szczegóły
28.01.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 60/6 obręb 0079 przy ulicy Jasnej w Bydgoszczy. Szczegóły
26.01.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 84, obręb 0202 przy ulicy Tatrzańskiej w Bydgoszczy Szczegóły
20.01.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 30, obręb 0402 przy ulicy Tatrzańskiej w Bydgoszczy Szczegóły
19.01.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 80/2, obręb 0024 przy ulicy Pileckiego w Bydgoszczy Szczegóły
30.06.2021 Decyzja Ujednolicenie tekstu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/3/07, zmienionej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6620-8/09/JD oraz decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.14.2019 oraz z dnia 17 maja 2021 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.21.2016.SN, sprostowaną postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2021 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.21.2016.SN, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A., na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy Szczegóły
23.04.2021 Wniosek Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Wytwórni Betonu, zlokalizowanej przy ulicy Mątewskiej 49, 88-101 Inowrocław Szczegóły
11.06.2021 Decyzja Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie zakładu Plastica Sp. z o. o. Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
21.06.2021 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
30.06.2021 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Szczegóły
11.06.2021 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów Szczegóły
19.07.2021 Wniosek Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/02/07 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – kur reprodukcyjnych (stado rodzicielskie brojlerów), zlokalizowanej w miejscowości Prądocin, gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski Szczegóły
17.05.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Świetlanej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 159 Włocławek KM 20 Szczegóły
19.05.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Brzezinowej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 117/2 Michelin KM 08 Szczegóły
30.12.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 2/2, 6/2 obręb 0366 oraz nr 2/8 obręb 0363 przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy Szczegóły
29.06.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Alei Chopina 3/5, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1/2 Włocławek KM 109 Szczegóły
16.04.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Zakręt 8, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 117/4 Obręb Rózinowo Szczegóły
17.05.2021 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Michelińskiej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 169/2 Michelin KM 09 Szczegóły
07.07.2021 Wniosek Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AMK ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do produkcji granulatu politereftalanu etylenu (PET) metodą ciągłą, zlokalizowanej we Włocławku przy ulicy Krzywa Góra 19 Szczegóły
« 1 2 3 4 286 287 288 »