Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
07.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń – Żłobka Miejskiego nr 1 - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Bażyńskich 24/26 (dz. nr 11/1, obr. 11) Szczegóły
11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Kniaziewicza (dz. nr 690, obr. 71) w Toruniu Szczegóły
07.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Kościuszki (dz. nr 161/4, obr. 4), ul. Okólnej (dz. nr 697, obr. 67 oraz dz. nr 825, obr. 70), ul. Bukowej (dz. nr 67/3, obr. 47), ul. Szosa Okrężna (dz. nr 237/2, obr. 5), ul. Józefa (dz. nr 63 , obr. 36 oraz dz. nr 321, obr. 36) w Toruniu Szczegóły
14.10.2019 Decyzja Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Olsztyńskiej (nr dz. 144/25, obręb 54) w Toruniu Szczegóły
14.10.2019 Decyzja Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnących przy ul. Czapli/Tataraków (nr dz. 879, obręb 74) w Toruniu Szczegóły
11.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości nr 373/1, 51 (obręb 71) przy ul. Białej oraz 52/1 (obręb 71) przy ul. Gen. Józefa Hallera w Toruniu Szczegóły
19.09.2019 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 51/10 obręb 18 w Toruniu Szczegóły
31.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. PCK (dz. nr 134 obręb 10) w Toruniu Szczegóły
18.09.2019 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Bławatkowej we Włocławku, działka nr 104/5 Włocławek KM 7/2 Szczegóły
04.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Popiełuszki 1a (dz. nr 339, obr. 12) Szczegóły
03.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 36/6, obręb 014 w Grudziądzu (ul. Tczewska) Szczegóły
01.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 62, obręb 047 w Grudziądzu (ul. Marii Curie-Skłodowskiej) Szczegóły
01.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 1, obręb 026 w Grudziądzu (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) Szczegóły
25.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 21/721, obręb 118 w Grudziądzu (ul. Polskich Skrzydeł) Szczegóły
07.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 3, obręb 035 i nr 34, obręb 036 w Grudziądzu (ul. Kosynierów Gdyńskich) Szczegóły
07.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 3, obręb 013, nr 6, obręb 029 i nr 22 obręb 008 w Grudziądzu (ul. Legionów) Szczegóły
04.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 25, obręb 033 w Grudziądzu (ul. Młyńska) Szczegóły
06.09.2019 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
19.09.2019 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach: nr 59 i nr 47/3, obręb 338 przy ulicy Wardyńskiego w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 204 205 206 »