Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
02.03.2020 Wniosek Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych (ITPO) zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „FORDON” przy ulicy Bora Komorowskiego 74A w Bydgoszczy, należącej do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz Szczegóły
03.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.6.2016.AJ na eksploatację instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
03.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.18.2017 na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. Szczegóły
09.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.18.2017 na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. Szczegóły
09.03.2020 Wniosek Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2007 roku, znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/22/07, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.73.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Koszczały, gmina Dobre, powiat radziejowski Szczegóły
09.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r, znak: WSiR-III-HF/6618/25/04 ze zm., na eksploatację instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji w Olszówce, gm. GolubDobrzyń na działce o nr ew. 283/1. Szczegóły
27.02.2020 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2015.AJ, zmienionej decyzjami z dnia 18 grudnia 2017 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.20.2017, z dnia 24 sierpnia 2018 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.12.2018 oraz z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.15.2019, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, na eksploatację instalacji – Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji RegulacyjnoPomiarowej Włocławek, zlokalizowanej w miejscowości Gąbinek, gmina Lubanie Szczegóły
28.02.2020 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
26.02.2020 Decyzja Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Lucim 103, 86-013 Mąkowarsko, gm. Koronowo Szczegóły
18.02.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
25.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.06.2019 r., znak: ŚG-III.7120.1.51.2019 Szczegóły
12.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.08.2018 r., znak: ŚG-III.7120.1.73.2018 Szczegóły
21.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Gminy Miasta Toruń - Urbitor Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu. Szczegóły
21.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.09.2018 r., znak: ŚG-III.7120.1.82.2018 Szczegóły
21.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.08.2018 r., znak: ŚG-III.7120.1.74.2018 Szczegóły
25.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę pierwotnej decyzji administracyjnej Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 05.10.2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.66.2017, zmieniona decyzją z dnia 15.01.2019 r., znak: ŚG-III.7120.5.1.2019 Szczegóły
05.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/76/06, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2009 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/64/08, z dnia 15 marca 2010 r., znak: ŚG.I.mc.7624/17/09, z dnia 4 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2014.MC na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na terenie Odlewni Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o. o. w Bydgoszczy Szczegóły
12.11.2019 Decyzja Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.04.2018 r., znak: ŚG-III.7120.1.7.2018 Szczegóły
02.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2014.AJ ze zm. Odlewni Żeliwa Lisie Kąty S. i B. Mioduszewscy Sp. Jawna na eksploatację instalacji do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę zlokalizowanej w miejscowości Lisie Kąty 6 Szczegóły
03.03.2020 Wniosek Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.11.2017 dla GreenTech Polska S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 205, 01-242 Warszawa na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, organicznych substancji chemicznych: węglowodorów, zlokalizowanej przy ul. Płaskiej 28, 87-100 Toruń Szczegóły
« 1 2 3 4 227 228 229 »