uchwała Nr 10/358/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 10. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 14.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.03.2018
  • Data wejścia w życie 14.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/358/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i poz. 2018), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047, z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 3 Porozumienia z dnia 8 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron w celu wyłonienia audytora do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian