uchwała Nr 10/359/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 10. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.03.2021
  • Data wejścia w życie 17.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/359/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. i Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r. oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian