uchwała Nr 10/365/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 10. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 14.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.03.2018
  • Data wejścia w życie 14.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/365/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 25d, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 4 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr 374/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002 r. Nr 6, poz. 126, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian