uchwała Nr 10/393/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 10. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.03.2021
  • Data wejścia w życie 17.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/393/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), § 14 ust. 3 uchwały Nr 6/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 8/298/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 21/921/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 45/2053/19 z dnia 20 listopada 2019 r., Nr 3/81/20 z dnia 22 stycznia 2020 r., Nr 10/397/20 z dnia 18 marca 2020 r. oraz Nr 31/1370/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian