uchwała Nr 10/395/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 10. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.03.2021
  • Data wejścia w życie 17.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 10/395/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • Podstawa prawna wydania rozdz. VI ust. 7, 8 i 9 załącznika nr 2 do uchwały nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zmienionej uchwałą Nr 10/394/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian