uchwała Nr 11/401/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 11. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.03.2019
  • Data wejścia w życie 20.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/401/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w wykonaniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) i § 9 ust. 1 uchwały Nr 3/81/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian