uchwała Nr 11/446/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania części nieruchomości

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 11. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 24.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.03.2017
  • Data wejścia w życie 24.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/446/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania części nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 712 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) w związku z § 11 umowy użyczenia nieruchomości zawartej w dniu 1 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian