uchwała Nr 1/18/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 1. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.01.2017
  • Data wejścia w życie 11.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/18/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 i 1948), art. 13 ust. 1, art. 18 i art. 25d) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz § 4 pkt 3 i § 5 i § 7 załącznika do uchwały Nr 375/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002 r. Nr 6, poz. 126 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian