uchwała Nr 1/20/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszwica

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 1. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 11.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.01.2017
  • Data wejścia w życie 11.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/20/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszwica
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz § 4 i § 5 pkt 4 załącznika do uchwały Nr 377/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad sprawowania współwłasności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002 r. Nr 6, poz. 129 z późn. zm. ), w związku z uchwałą Nr XXVI/256/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Popiela 3
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian