uchwała Nr 12/441/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2018
  • Data wejścia w życie 28.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/441/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) w wykonaniu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) i § 9 ust. 1 uchwały Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian