uchwała Nr 12/454/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2021
  • Data wejścia w życie 01.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/454/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  • Podstawa prawna wydania art. 4 ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian