uchwała Nr 12/456/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2021
  • Data wejścia w życie 01.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/456/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian