uchwała Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.03.2020
  • Data wejścia w życie 30.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/457/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian