uchwała Nr 12/481/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 12. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.04.2020
  • Data wejścia w życie 01.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 12/481/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian