uchwała Nr 13/490/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainicjowania budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Świętosławice w gminie Izbica Kujawska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 270

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 07.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.04.2021
  • Data wejścia w życie 07.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/490/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainicjowania budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Świętosławice w gminie Izbica Kujawska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 270
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian