uchwała Nr 13/493/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wąbrzeskiego na lata 2021-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 07.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.04.2021
  • Data wejścia w życie 07.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/493/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wąbrzeskiego na lata 2021-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”
  • Podstawa prawna wydania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian