uchwała Nr 13/494/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 07.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.04.2021
  • Data wejścia w życie 07.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/494/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
  • Podstawa prawna wydania art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) i art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian