uchwała Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja 13. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.04.2020
  • Data wejścia w życie 08.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 13/499/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian