uchwała Nr 14/582/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 14. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 15.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.04.2020
  • Data wejścia w życie 15.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/582/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  • Podstawa prawna wydania 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/10/20 z dnia 15.01.2020 r., Nr 7/247/20 z dnia 26.02.2020 r., Nr 9/369/20 z dnia 11.03.2020 r., Nr 12/457/20 z dnia 30.03.2020 r. i Nr 13/499/20 z dnia 8.04.2020 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/282/20 z dnia 24.02.2020 r.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian