uchwała Nr 14/586/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 14. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 12.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.04.2018
  • Data wejścia w życie 12.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/586/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
  • Podstawa prawna wydania art. 20 pkt 17 w zw. z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) oraz § 5 pkt 4 i § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr 377/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieru-chomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad sprawowania współwłasności (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 6, poz. 129 i z 2004 r. Nr 57, poz. 989)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian