uchwała Nr 15/570/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 15. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 21.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.04.2021
  • Data wejścia w życie 21.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 15/570/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 oraz art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2020 r. poz. 1668) i uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXVIII/395/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 29 grudnia 2020 r. poz. 6794, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian