uchwała Nr 15/657/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 15. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.04.2018
  • Data wejścia w życie 18.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 15/657/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz. 130) i art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian