uchwała Nr 15/663/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 15. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.04.2018
  • Data wejścia w życie 18.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 15/663/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania § 1, § 2 i § 6 załącznika nr 1 do uchwały Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad określających tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian